Vad bör man tänka på gällande försäkring av gods?

Ersättning för skadat eller försvunnet gods regleras av branschen. ● Om orsaken är att transportbolaget har gjort fel har man rätt till ersättning utan att ha tilläggsförsäkring. ● Ersättningen är viktbaserad och kan aldrig överstiga godsvärdet. Med godsvärde menas...
Transportalternativ, vilka finns och vad ska man välja?

Transportalternativ, vilka finns och vad ska man välja?

Att sikta mot nöjda slutkunder och en minimal risk för avvikelse brukar vara ett bra recept när man ska välja transportalternativ. Kunderna har olika behov, prioriteringar och budget – och frakten bör anpassas därefter. Med våra ramavtal får kunderna tillgång till...
Farligt gods, vad innebär det?

Farligt gods, vad innebär det?

Det gäller att veta vad man gör när man transporterar farligt gods då det kan innebära en stor fara för omgivningen om det missköts. Vi tycker det är viktigt att det görs på rätt sätt och att folk vet vad farligt gods innebär. Farligt gods är ett samlingsord för allt...
“Fraktus support är helt fantastisk!”

“Fraktus support är helt fantastisk!”

Som producent och totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system  blir det många frakter för DeltaNordic. Komponenter levereras dagligen till deras tre verkstäder och färdiga produkter skickas ut till kund. – Vi är ett medelstort företag och har...