Vi gör ditt fraktval enklare

Med våra applikationer kan man ofta göra ett enkelt fraktval men ibland behöver man hjälp. Vi har en hel avdelning med logistikspecialister som jobbar med kundservice. Våra kunder har alltid ett bollplank för att diskutera behov och lösningar. Människor är duktiga på att lösa lite svårare saker.

Camila Rodriguez
Kundserviceansvarig
Isabelle Håkansson (Föräldraledig)
Kundserviceansvarig
Emil Lavér
IT
Emelie Silfvernagel
Kundservice
James Brocka
Kundservice
Sarah Mattsson
Kundservice
Peter Wemming
Kundservice Major
Orhan Tanimak (Tjänstledig)
TA-system & applikationer

 

Tajdin Flemström
Kundservice
Oscar Bäck
Kundservice

Vanliga frågor och svar

Kan vem som helst bli kund till Fraktus?
Hur blir mitt företag kund hos Fraktus?
Vilka godstyper jobbar Fraktus med?
Vilka transportsätt jobbar Fraktus med?
Jobbar Fraktus bara med inrikestransporter?
Vem ska jag ringa när jag har en fråga om en sändning?
När är Fraktus kundservice tillgänglig?
Hur kontaktar jag Fraktus på bästa sätt?
Är Fraktus alltid billigast?
Varför klimatkompenserar Fraktus inte 100%?

Över tusen kunder med höga krav och ambitioner

Många kunder bekräftar att vi är en viktig samarbetspartner. Löpande upphandling av över 150st olika frakttjänster och bevakning av logistikbranschen. Ständiga förbättringar av systemstöd och spårbarhet. Utveckling av applikationer för enklare beslut. En oberoende kundservice som verkligen förstår. Kompetens om hållbarhet för att klara framtidens krav. Uppföljning och ständiga förbättringar.

Många transportörer bekräftar att vi är en viktig samarbetspartner. Korrekta bokningar, koll på villkor och rätt förväntningar. Lastning och lossning utan problem. Hög fyllnadsgrad, gods med bra emballage och inga skador. Löpande dialog om vilka pusselbitar som saknas i tur eller returflödet. Möten om vad som kan förbättras. Utan nöjda transportörer så är det svårt att få långsiktiga fraktlösningar.