Hållbara transporter för en bättre framtid.
För dig och alla andra.

Tillsammans så flyttar vi hela tiden gränsen för vad som är möjligt.

Miljövänlig frakt för en bättre framtid

Vårt engagemang styrs av framtidens krav

På kort tid har världen blivit både mindre och mer komplex. Miljöpåverkan och hållbarhet har blivit en självklar del i många företagsbeslut och hållbara transporter är en konkurrensfördel.

Nya lagar och regler

Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 1 januari 2018 trädde klimatlagen i kraft och för första gången har Sverige långsiktiga klimatmål bortom 2020 och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken. Bl a ska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, minska med minst 70% senast år 2030 jämfört med 2010.

Stort ansvar

Det här ställer stora krav på alla som arbetar med frakt och speciellt på oss på Fraktus som är specialister på frakt och logistik. Vi måste ha den senaste kunskapen för att agera som marknadsledare och samtidigt kräver det att vi är pedagogiska och delar med oss av det vi vet till våra kunder. Kunskap för alltid med sig ett ansvar. Miljövänlig logistik är Fraktus ansvar.

Hållbara transporter

Vi vet att fraktbranschens modernisering är ett ständigt pågående arbete i en värld som hela tiden förändras. Och i den världen är det vårt ansvar att påminna kunderna om transporternas miljöpåverkan och vilka miljövänliga fraktalternativ som finns tillgängliga. Hållbara transporter kanske kräver lite mer eftertanke men man får mycket på köpet. Att använda miljövänlig frakt är ett sätt att skapa distans till det gamla, slitna och smutsiga.

Miljövänlig frakt

Fraktus klimatkompenserar över 99% av frakterna men inte de få alternativ som gör väldigt stor miljöpåverkan. Den kompensationen får man bekosta själv och vi gör allt för att hjälpa dig till ett annat fraktalternativ med mindre miljöpåverkan. Det är så nära miljövänlig frakt man kommer idag.

Transport miljöpåverkan

Många frågar oss hur transporter påverkar miljön. Det är en fråga med många perspektiv. Containerfartyg drivs ofta med bunkerolja vilket är ett bränsle som resulterar i en enorm påverkan på miljön. Om man räknar per fraktat kilo kan dock en sjöfrakt se acceptabel ut eftersom det är så enorma mängder gods som får plats på fraktfartygen. Flygbränslet är avancerat men förbrukningen är skyhög. Dessutom är mängden fraktat gods på ett flygplan väldigt liten jämfört med ett fraktfartyg.

Idag har vi en hel avdelning som jobbar med kundservice. Det gör att våra kunder alltid har ett bollplank för att diskutera hållbara transporter och miljövänlig logistik. Människor är väldigt duktiga på att lösa svåra saker och vi gör allt för att hela tiden flytta gränsen för vad som är möjligt att göra med god kvalitet och minimal miljöpåverkan utan att kostnaden drar iväg.

Vi skapar miljövänlig frakt för en bättre framtid. För kunder, för samhället, för mänskligheten. Vårt engagemang styrs av framtidens krav. Vi måste alltid vara långsiktiga på det lyhörda sätt som kännetecknar en utmanare.

Varmt välkommen till en bättre framtid.

Tåg är ett bra alternativ för miljön och kostnadseffektivt för större sändningar. Vanliga flöden är Italien och Kina.

Cykel är ett bra alternativ för miljön men också snabbt och effektivt för lokala sändningar inom t ex Stockholm city.

Sjöfrakt är kostnadseffektivt för stora internationella sändningar när man har tid att vänta några veckor.

Vägfrakt är det vanligaste alternativet för många olika sändningar. Vi har de bästa frakttjänsterna bokningsklara.

Flygfrakt är ofta det snabbaste alternativet. Vi har färdiga klimatkompenserade alternativ för internationella paket.

”Tillsammans med Fraktus så tar vi hänsyn till miljön i alla våra fraktbeslut”

Maria Skarp, Senab AB

Hej! Att utvecklas och göra nytta för samhället är viktigt för mig. Om ditt företag har samma mål så hjälper vi er.

Mattias Nordlöf, grundare och ägare