Vi skapar frakter för en bättre framtid.
För dig och alla andra.

Tillsammans så flyttar vi hela tiden gränsen för vad som är möjligt.

Miljövänlig frakt för en bättre framtid

Vårt engagemang styrs av framtidens krav

På kort tid har världen blivit både mindre och mer komplex. Och miljö- och hållbarhetstänkandet har blivit en självklar del i alla företagsbeslut.

Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 1 januari 2018 trädde klimatlagen i kraft och för första gången har Sverige långsiktiga klimatmål bortom 2020 och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken. Bl a ska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, minska med minst 70% senast år 2030 jämfört med 2010. 

Det här ställer stora krav på alla som arbetar med frakt och speciellt på oss på Fraktus som är specialister på frakthantering. Vi måste ha den senaste kunskapen för att leva som marknadsledare och samtidigt kräver det att vi är pedagogiska och delar med oss av det vi vet till våra kunder. Kunskap för alltid med sig ett ansvar.

Vi vet att fraktbranschens modernisering är ett ständigt pågående arbete i en värld som hela tiden förändras. Och i den världen är det vårt ansvar att vara ett centrum för fraktkunskap och en förmedlare av fraktkunskap till alla våra kunder.

Fraktus klimatkompenserar 99% av frakterna men inte de få alternativ som gör väldigt stor miljöpåverkan. Den kompensationen får man bekosta själv och vi gör allt för att hjälpa dig till ett annat fraktalternativ med mindre miljöpåverkan.

Idag har vi en hel avdelning som jobbar med kundservice. Det gör att våra kunder alltid har ett bollplank för att diskutera behov och lösningar. Människor är väldigt duktiga på att lösa ovanliga och svåra saker. Vi har löst många fraktbehov och vi gör allt för att hela tiden flytta gränsen för vad som är möjligt att göra med god kvalitet och minimal miljöpåverkan utan att kostnaden drar iväg.

Vi skapar frakter för en bättre framtid. För kunder, för samhället, för mänskligheten. Vårt engagemang styrs av framtidens krav. Vi måste alltid vara långsiktiga på det lyhörda sätt som kännetecknar en utmanare.

Varmt välkommen till en bättre framtid.

Tåg är ett bra alternativ för miljön och kostnadseffektivt för större sändningar. Vanliga flöden är Italien och Kina.

Cykel är ett bra alternativ för miljön men också snabbt och effektivt för lokala sändningar inom t ex Stockholm city.

Sjöfrakt är kostnadseffektivt för stora internationella sändningar när man har tid att vänta några veckor.

Vägfrakt är det vanligaste alternativet för många olika sändningar. Vi har de bästa frakttjänsterna bokningsklara.

Flygfrakt är ofta det snabbaste alternativet. Vi har färdiga klimatkompenserade alternativ för internationella paket.

”Tillsammans med Fraktus så tar vi hänsyn till miljön i alla våra fraktbeslut”

Maria Skarp, Senab AB

Hej! Att utvecklas och göra nytta för samhället är viktigt för mig. Om ditt företag har samma mål så hjälper vi er.

Mattias Nordlöf, grundare och ägare