Vi hjälper redan flera stora e-handlare och andra organisationer som har
återkommande fraktbehov – vi kanske kan hjälpa dig med?

Innovera och sänk logistikkostnader

Frakt och logistik står för en allt större del av många företags kostnader. Detta blir allt
mer påtaglig med tanke på reduktionsplikter, osäkerheten i omvärlden och våra
närområden samt det ekonomiska läget med inflation och lågkonjunktur.

För att hålla kostnaderna nere behöver företag hitta sätt att jobba mer effektivt med sin logistik.
Enligt en artikel från https://www.intelligentaudit.com/blog/5-ways-to-create-
innovation-in-shipping/ så kan detta åstadkommas inom några huvudområden:

Lastbil åker på landsväg med ett fartyg lastat med containrar brevid

Effektivisera processerna:

Många företag har utrymme att förbättra sina övergripande processer. Med bara några få ändringar kan företag avsevärt öka den operativa effektiviteten.
Det kan till exempel handla om att automatisera uppgifter där det är möjligt, använda standardiserade fraktprocesser och optimera din rutt- och leveransplanering.

Motorväg med ljus över vägen

Förbättra organisationsstrukturen:

Med tiden kan organisationsstrukturen för
logistik och/eller försörjningskedja bli omodern.
När trender, förväntningar och behov förändras måste företag anpassa sina organisationer för att möta nya verkligheter.

stjärnhimmel med neonljus under

Utnyttja ny teknik:

Utnyttja befintlig teknik för att göra er leverans- och logistikverksamhet mer effektivt.
Det kan till exempel handla om att använda onlineverktyg för att spåra försändelser, använda automatiserad programvara för ruttplanering eller investera i lagerhanteringssystem.
På Fraktus investerar en stor del av våra resurser på vår fraktkalkylator, som gör det
enklare att hitta kostnadseffektiva och hållbara fraktlösningar.

Vattendroppe på grönt löv med jordglob innuti

Placering av logistikcentra:

I en värld med ett ökat beroende av e-handel behövs strategier för att optimera logistikcentra och lagerplatser.
Föga förvånande bör nya lager planeras för att minska både kostnaden per paket och den tiden det tar för paketet att komma fram.
Det låter som en teoretisk självklarhet, men det är nog avsevärt svårare att åstadkomma i verkligheten, misstänker vi.
Men om du lyckas kan du stärka din konkurrenskraft. Eftersom en stor del av ett företags aktiviteter och kostnader är kopplade till logistiken finns det också stora besparingsmöjligheter för de företag som jobbar med att effektivisera sina frakter.
För företag som inte själva äger sina logistiklösningar, utan köper in transporter som en tjänst är det nödvändigt att samarbeta med rätt partners.
Fraktus är en sådan partner.
Vi hjälper redan flera stora e-handlare och andra organisationer som har
återkommande fraktbehov – vi kanske kan hjälpa dig med?