Övrigt

Fraktberäkning

Det förekommer flera olika sätt att beräkna och debitera för frakt. Olika fraktsätt har i regel olika debiteringsgrunder men det kan också skilja på olika transportbolag.

Det är vanligt att man betalar för den vikt som har fraktats. Om den bokade vikten var lägre än den uppmätta vikten så får man oftast räkna med att det är den högsta vikten som debiteras.

Sedan finns det begreppet volymvikt. Det innebär att en viss volym motsvarar en vikt. Om volymvikten överstiger den verkliga vikten så kommer den att utgöra den fraktdragande (debiteringsgrundande) vikten.

Här kommer några riktlinjer för volymvikt:
Vägtransport inrikes 280kg/m3
Vägtransport utrikes 333kg/m3
Vägtransport Norden 350kg/m3
Vägtransport Storbritannien 360kg/m3
Vägtransport utrikes kurir 250kg/m3
Flygtransport och inrikes vägtransport kurir 200kg/m3
Flygtransport 167kg/m3
Sjötransport 500-1000kg/m3

Om ett pallgods (eller större styckegods) inte är stapelbart så debiteras flakmeter (flm), vilket kan beskrivas som den golvyta som godset upptar. Man betalar alltså för hela den volym som inte kan användas för annat gods.

Här kommer några riktlinjer för flakmeter:
Vägtransport inrikes 1950kg/flm
Vägtransport utrikes 1850kg/flm
Vägtransport Norden och Storbritannien 2000kg/flm

Sedan finns det begreppet pallplats också. Två vanliga pallmått är 120x80 respektive 60x80 cm. En pall som har basmåtten 120x80 cm kallas ofta helpall, EU-pall eller liknande. Pallen 60x80 cm kallas ofta halvpall. En pallplats motsvarar 0,4 flakmeter, dvs 1ppl=0,4flm.

Här kommer några riktlinjer för pallplats:
Vägtransport inrikes 780kg/ppl
Vägtransport utrikes 740kg/ppl
Vägtransport Norden och Storbritannien 800kg/ppl

Gods som är långa beräknas ofta på annan grund än volym eller flakmeter. Det är vanligt att gods över 3m har en långgodsberäkning som är baserad på längden enligt ca 200-900kg per meter. Som vanligt gäller att den fraktdragande vikten är den högsta vikten av de olika beräkningssätten.

Kontakta oss eller fyll i formuläret för offert!

1Vad?
2Var?
3Vem?

Bli kund och börja boka frakt. Fyll i formuläret eller ring 08-515 143 10 så hjälper vi dig! Vi tar fram bra transportalternativ som du själv bokar enkelt och tryggt med ramavtal.Nästa ›

‹ FöregåendeNästa ›