Miljö

Det finns bara ett jordklot och det är ömtåligt. Därmed måste vi ta ansvar för miljöpåverkan och skapa hållbara lösningar.

Fraktus klimatkompenserar 99% av de frakter som alla kunder bokar. Endast en del flygfrakter och långväga dedikerade bud exkluderas eftersom vi vill premiera klimatsmartare fraktalternativ. Fraktus strävar alltid efter att erbjuda frakttjänster och transportsätt som har så låg klimatpåverkan som möjligt, t ex vägtransporter med moderna lastbilar, cykelbud och tågtransporter.

Redovisning av klimatpåverkan sker i vår applikation Fraktkalkylatorn på Mina sidor och på fakturorna specificeras miljödata och klimatkompensation. Under 2019 så förfinar vi beräkningarna så att det tas hänsyn till mer och mer detaljer i fraktutförandet.

Fraktus klimatkompensationsprojekt nr 1

Biogasanläggningar på Bali, Indonesien:
Projektet drivs av organisationen Hivos People Unlimited och ligger på ön Bali i Indonesien. Projektet är certifierat enligt Gold Standard, och klimatnyttan uppnås genom att ersätta fossila bränslen med biogas. Biogasen produceras av dynga från grisar och boskap, och ersätter därmed behovet av fossil gas eller träkol (avskogning) som används till matlagning. Resterna från rötningen (biogasproduktionen) av dyngan kan användas som gödningsmedel i jordbruket.

Huvudsakliga aktiviteter:

 • Byggnation av biogasanläggningar (jobbskapande)
 • Utbildning för projektdeltagare
 • Småskalig produktion av biogas och miljövänligt gödningsmedel
 • Huvudsakliga nyttor:

 • Metan från grisdyngan fångas upp, istället för att släppas ut i atmosfären
 • Finansiell besparing för hushåll, då biogasen ersätter andra bränslen som annars köps
 • Förbränning av biogas ger mindre sot och partiklar än kol, och bidrar därmed till ett
  bättre inomhusklimat.
 • Jobbskapande då anläggningarna produceras med lokala hantverkare.
 • Fraktus klimatkompensationsprojekt nr 2

  Trädplantering, Bolivia:
  Projektet drivs av organisationen Sicirec och ligger i centrala Bolivia längs gränsen mot regnskogen Amazonas. Projektet är certifierat enligt Plan Vivo, och klimatnyttan uppnås genom att träd planteras, som binder koldioxid från atmosfären när de växer. Trädplanteringen utförs med småbrukare som får utbildning och hjälp med att välja inhemska arter och lämpliga trädsorter för sin mark. Målet med projektet är att etablera ett hållbart skogsjordbruk, där nya skogar förvaltas och genererar inkomst åt småbrukarna.

  Huvudsakliga aktiviteter:

 • Trädplantering för ett hållbart skogsjordbruk
 • Utbildning i trädhantering och entreprenörskap
 • Effektivare användning av marken minskar risken för avskogning av regnskogen
 • Huvudsakliga nyttor:

 • Koldioxid binds när träden växer
 • Träden medför förbättrad jordmån, bidrar med skugga för växter och djur, är ett skydd
  mot väder och vind, binder vatten i marken, m.m. – ett mer resilient ekosystem
 • Utbetalningar för klimatnyttan medför en bättre ekonomisk situation för småbrukarna och möjliggör en mer långsiktig planering av markanvändningen
 • Trädens värde höjs och blir en reell inkomstkälla, mer värda ståendes än skövlade
 • Fattigdomsbekämpning
 • Frågor eller synpunkter?

  Om du har några frågor eller sunpunkter om miljö och hållbarhet kan du kontakta vår ansvarige Mattias Nordlöf (mattias@fraktus.se) eller fylla i uppgifterna nedan för att ta del av mer information om vad vi kan göra för dig och din verksamhet.

  Vill du veta mer?

  Kontakta oss eller fyll i formuläret för offert!

  1Vad?
  2Var?
  3Vem?

  Bli kund och börja boka frakt. Fyll i formuläret eller ring 08-515 143 10 så hjälper vi dig! Vi tar fram bra transportalternativ som du själv bokar enkelt och tryggt med ramavtal.Nästa ›

  ‹ FöregåendeNästa ›