Ersättning för skadat eller försvunnet gods regleras av branschen.
● Om orsaken är att transportbolaget har gjort fel har man rätt till ersättning utan att ha tilläggsförsäkring.
● Ersättningen är viktbaserad och kan aldrig överstiga godsvärdet. Med godsvärde menas ofta inköpsvärdet och inte försäljningsvärdet. Det innebär att ersättningen för lätt men värdefullt gods är mycket lägre än vad godset egentligen är värt.

Med transportbolagens egna tilläggsförsäkringar kan vi hjälpa till att försäkra varje sändning var för sig. Vi har även egna försäkringar där ersättningen för varan istället är det faktiska värdet om något skulle hända under transporten. Med våra försäkringar kan man försäkra en sändning, ett helt fraktflöde eller alla företagets sändningar.

Glöm inte att emballaget alltid påverkar hur en skada bedöms, tänk därför alltid på hur varan skyddas.

Kontakta oss vid eventuella frågor!