“Med affärsmässig hantering av logistik så hjälper vi våra kunder att få fler nöjda slutkunder“
Anders Norell, Grundare och ägare Fraktus

Vision och ledord

FRAKTER OCH LOGISTIK KAN VERKA TRÅKIGT. TILLS MAN FÖRSTÅR HUR OTROLIGT VIKTIGT DET ÄR.

Fraktus ökar svenska företags konkurrenskraft genom att optimera logistik och transportlösningar med hjälp av effektivare processer, specialistkompetens och modern teknik.

Fraktus är en extern logistikresurs som står får Kompetens, Framsteg och Ansvarstagande.

Våra kunder och leverantörer ger oss värdefulla insikter varje dag. Vi söker kunder som vill utmana sin befintliga logistiklösning, är duktiga på sin kärnverksamhet, förstår den totala nyttan av smart logistik, vill spara pengar för att kunna utvecklas och söker tillväxt. Vi söker också leverantörer som har långsiktiga mål, är speciellt duktiga på minst ett fraktområde, förstår önskemål och förväntningar, följer upp kvalitet och miljö och söker tillväxt.

Med affärsmässig hantering av logistik så hjälper vi våra kunder att få fler nöjda slutkunder. Tillsammans gör vi logistik till en nyckel för nya affärer. Vi kallar det smartare logistik.

Kontakta oss eller fyll i formuläret för offert!

1Vad?
2Var?
3Vem?

Bli kund och börja boka frakt. Fyll i formuläret eller ring 08-515 143 10 så hjälper vi dig! Vi tar fram bra transportalternativ som du själv bokar enkelt och tryggt med ramavtal.Nästa ›

‹ FöregåendeNästa ›