Historia

VI STARTADE FRAKTUS AV ETT ENKELT SKÄL. VI SÅG EN BRANSCH SOM BEHÖVDE MODERNISERAS.

Vi har en övertygelse om att frakt och transporter är en strategisk viktig fråga för företag som ger en viktig konkurrensfördel och skapar värde. Vi vet att det finns stora förbättringar att göra och att logistik kan vara avgörande för en sund affär.

En del tycker att logistik verkar tråkigt, tills de förstår att man kan tjäna pengar på det. Vi har sett många exempel på när den billigaste transporten i slutändan blir den dyraste. Vi har också sett exempel på många bra val. Man kan självklart göra aktiva val för miljöns skull, vilket även stärker varumärket och därigenom ökar intäkterna.

Vad är egentligen frakt? Det enkla svaret är att flytta något från en plats till en annan. För oss är det mycket mer än så. Det handlar om relationen mellan avsändare och mottagare, att spara tid och pengar, att värna om miljön, att samla data som underlättar framtida beslut samt att förmedla kunskap om nya möjligheter.

Det bästa vi vet är när våra kunder lyckas. Idag har vi förtjänat över 1000 kunders förtroende och vi växer snabbt. Vi ser det som ett bevis på att vi har en viktig uppgift att uppfylla.

Fraktus grundades 2011 efter det att Mattias Nordlöf och Anders Norell träffats på Handelshögskolan i Stockholm under en Executive MBA-utbildning. Mattias hade under många år sett frakt och logistik utifrån perspektiven ledning, inköp, produktion, försäljning och administration. Han hade upplevt såväl möjligheter som hinder med logistik. Anders, med en bakgrund från IT och försäljning, såg hur ett bra IT-stöd skulle hjälpa till att skapa skalbarhet, minska personberoendet för kunderna samt att standardisera bokningsdata till leverantörerna. Samlar man även på sig transporthistorik får man nyckeln till att förutse och påverka framtiden.

Genom att avlasta och låta såväl kunder och leverantörer fokusera på sin kärnverksamhet förstod vi att alla parter skulle bli mer effektiva och få möjlighet att utvecklas. Det finns ett glapp mellan transportsäljare och transportköpare där vi löpande kan optimera processerna och tillgodose bägge parters långsiktiga önskemål. Med tillväxt och volym kan vi tillsammans även göra skillnad för miljö och samhälle. Något som är svårt när man är liten fraktköpare. Ensam är inte alltid stark.

Fraktus första tid tillbringades i Handelshögskolans företagsinkubator SSE Business Lab. Vi hade inga kunder, inga leverantörer och inga system. Men vi hade en vision: att hjälpa svenska företag att bli mer konkurrenskraftiga. Efter tre månader fanns ett bokningssystem, möjliga leverantörer och några potentiella kunder. Så utfördes de första
transporterna och snabbt kom nya insikter om förbättringar och vidare utveckling.

Idag består Fraktus av flera personer med en samlad erfarenhet från många olika företag, transportbolag och utbildningar. Vi har lyckats rekrytera fantastiska medarbetare som alla brinner för att ge bra service, göra logistik till någonting roligt och förändra förutsättningarna för svenska företag. Med ett personligt engagemang så är Fraktus en kompetent partner för smartare logistik och bättre miljö.

Mattias Nordlöf
Mattias läste civilingenjörsutbildningen teknisk fysik på KTH och slutade med ett examensarbete inom fiberoptik på ett mindre telekomföretag. Efter att ha tagit fram en ny produktionslina så ställde han sig frågan varför företaget inte hade någon export trots att många av företagets produkter var Ericssonrelaterade. Han fick fria händer att på egen hand påbörja en exportsatsning med mycket små medel. Efter ett par år fanns nya underleverantörer spridda över världen och exportförsäljningen stod för 70% av den totala omsättningen i företaget.

Frakterna hade varit avgörande för framgången. Bra fraktalternativ kunde betyda nya affärer och nöjda kunder. Dåliga fraktalternativ kunde betyda missade affärer och kostsamma misstag. Att hitta rätt fraktlösningar var väldigt tidskrävande och det var svårt att ge transportbolagen vad de behövde. Känslan var att alla företag har samma utmaningar vad gäller frakt och logistik.

Mattias tog över som VD för verksamheten och förstod då ännu mer den strategiska nyttan av rätt logistiklösningar och svårigheten att hålla avtal och leverantörsrelationer aktuella. Kunderna tog den mesta av tiden och att anpassa logistiken blev allt mer krävande. Med nya kunder i nya länder var man tvungna att jobba smart för att minimera kostnader, administration och avvikelser. Efter att ha sett frakt och logistik ur perspektiven ledning, inköp, produktion, försäljning och administration så växte tankarna om smartare logistik och ett Fraktus fram.

Anders Norell
Anders är utbildad systemvetare och ekonom. Under tio års tid arbetade han på ett amerikanskt mjukvaruföretag med att sälja IT-lösningar som hjälper företag att ta bättre affärsbeslut. Det är förvånande hur många beslut som baseras på en känsla man har och som i själva verket inte stämmer överens med verkligheten. Det som först ser ut att vara det bästa alternativet kan visa sig vara katastrofalt för att man inte ser helheten eller förstår konsekvenserna. Genom analys och faktabaserade underlag kan man fatta bättre affärsmässiga beslut.

Därefter blev Anders försäljningschef på ett börsnoterat IT-konsultföretag och satt i företagets ledningsgrupp. Det blev uppenbart för Anders att tekniken i sig endast är en möjliggörare, det som är viktigt är vilken affärsnytta ett IT-system ger. Ett bra systemstöd kan spara pengar och tid och generera ökade intäkter. Företaget skiftade fokus från att sälja teknik till att sälja lösningar som skapar nytta. Det blev också tydligt att det behövdes partnerskap för att tillgodose kundernas hela behov, tillsammans är man ofta starkare. Företaget tog fram en ny partnerstrategi vilket öppnade upp för fler och nya affärer.

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller fyll i formuläret för offert!

1Vad?
2Var?
3Vem?

Bli kund och börja boka frakt. Fyll i formuläret eller ring 08-515 143 10 så hjälper vi dig! Vi tar fram bra transportalternativ som du själv bokar enkelt och tryggt med ramavtal.Nästa ›

‹ FöregåendeNästa ›