Nyheter

Klimatkompensation

Fraktus kommer att klimatkompensera 99% av de frakter som alla kunder bokar från 2019-01-01 (mot tidigare ca 30%). Endast en del flygfrakter och långväga dedikerade bud exkluderas eftersom vi vill premiera klimatsmartare fraktalternativ. Fraktus strävar alltid efter att erbjuda frakttjänster och transportsätt som har så låg klimatpåverkan som möjligt, t ex vägtransporter med moderna lastbilar, cykelbud och tågtransporter.

Fraktus klimatkompensation – Om projekten och FAQ

Vad ska man tänka på när det gäller lagerhållning?

Det finns många olika lageralternativ och vi hjälper alltid våra kunder att hitta den lösning som passar just dem, då alla har olika förväntningar och krav. Hyran på en lokal kan variera på grund av det geografiska läget, därför kan själva användningsytan vara dyrare i bland annat storstäderna. En annan sak som kan påverkas av de geografiska läget är fraktpriserna till olika städer och länder. Det som ser ut att vara en billig lagerhyra kan snabbt bli en hög totalkostnad beroende på hur fraktmöjligheterna ser ut.

Här är några exempel på frågor vi brukar ställa till kunden för att ta reda på vilka lösningar som passar dem bäst:
1. Hur mycket gods gäller det?
2. Vilka vikter och dimensioner?
3. Hur ofta ska gods in och ut?
4. Är det långtidslagring eller högfrekvens?
5. Behövs pack och plock, någon typ av montering eller emballering?
6. Vilken typ av gods är det? Finns det krav på hantering, miljö eller något annat?
7. Är det ett återkommande behov eller ett tillfälligt behov?

Budtransporter

Vår samarbetspartner Budcompaniett är oerhört duktiga på snabba transporter inom Stockholm. De har budbilar, skåpbilar samt lätta och tunga lastbilar för att kunna frakta alla typer av gods.

Nu kan man boka deras tjänster 1h, 3h, 5h och under dagen i vår bokningsportal och få transportstatus Bokad, Hämtad och Levererad (även vem som har kvitterat) på alla sändningar. Pris visas också för alla sändningar (med vissa undantag).

Vårt budalternativ med Budcompaniett är väldigt uppskattat och de har gjort många kunder glada och nöjda!

Smarta logistiklösningar tillför ett stort värde för Senab

Professionellt och kundfokuserat, det är hur Senab upplever sitt långa samarbete med Fraktus som logistikpartner. Senab är en av Nordens ledande leverantörer av inredning för offentlig miljö med fokus på kontor, hotell, restaurang och butik. Deras mål är att stärka kundernas varumärken och skapa framtidens mötesplatser – höga mål kräver smarta lösningar.

I 40 år har Senab varit verksamma i sin bransch. Deras sändningar är inte homogena utan de skiljer sig i storlek, avsändningsort och land. Att hitta den optimala lösningen för varje sändning är ett tidskrävande jobb. I takt med att Senab växte och sändningarna ökade betydligt insåg Senab att det fanns en stor förbättringspotential inom logistiken i företaget. De behövde en logistikpartner som kunde ta hand om transporterna från A till Ö.

– Det tog mycket tid för oss att hantera och administrera alla sändningar och att något behövde förändras var ett faktum, säger Maria Skarp, Kommersiell inköpare på Senab AB.

Idag är det Fraktus som har ansvaret för att varje sändning får rätt logistiklösning och att allting flyter på effektivt och strukturerat. För Senab blir det både tids- och kostnadseffektivt att inte behöva hitta det bästa fraktalternativet för alla sändningar. Den administrativa hanteringen blir mycket enkel och effektiv då alla kostnader kommer i en och samma samlingsfaktura.

– Om vi skulle avbryta vårt samarbete med Fraktus skulle vi behöva anställa två personer på heltid, och bygga upp en hel logistikavdelning, säger Maria.

Att såväl Senab som underleverantörer har egna inlogg i Fraktus portal förenklar administrationen ytterligare. På så sätt kan underleverantörerna boka frakten direkt i portalen. Senab kan med hjälp av kontrollverktyg i portalen se alla bokningar och leveranser och därmed ha full kontroll på vad som händer.

– I de fall då leverantörerna inte vet hur dem ska boka tar Fraktus kontakt med leverantören och hjälper till med bokningen, säger Maria.

Med många sändningar är det kvalitet som håller i längden, det är en av anledningarna till samarbetet med Fraktus. En annan anledning är att de är bra på krishantering. Om något oförutsägbart händer gör Fraktus alltid sitt yttersta för att slutkunderna inte ska drabbas. Att samarbeta med Fraktus är av stort värde för Senab, det har bidragit till omfattande förändringar affärsmässigt och med smartare logistiklösningar har de kunnat lyfta marginalerna.

– Med bakgrund av vår breda leverantörsflora, som är spridd i flera länder, behöver vi inte själva jaga det bästa alternativet utan det gör Fraktus åt oss. Det sparar tid och pengar och ger oss möjligheten att tillsammans med våra kunder skapa framtidens mötesplatser på ett bra och smidigt sätt, avslutar Maria Skarp.

Är miljö och hållbarhet viktigt?

För oss har det alltid varit inspirerande att vi kan göra skillnad för miljön och påverka branschen att satsa mer på hållbara lösningar.

Vi har klimatkompenserat tiotusentals pakettransporter redan men nu är det dags för nästa kliv. Sedan en tid tillbaka beräknar vi koldioxidutsläppen på alla transporter oavsett frakttjänst och transportsätt. Från årsskiftet kommer vi att specificera miljödata på alla sändningar för att öka medvetenheten.

Att vara kund hos Fraktus ska vara ett aktivt miljöval. Under andra halvåret kommer vi att börja klimatkompensera alla transporter. För att vi tror att miljö och hållbarhet kommer att vara viktigt för alla våra kunder.

Tillsammans så gör vi skillnad!

“Fraktus lösning sparar otroligt mycket tid för oss på Risenta”

“Fraktus lösning sparar otroligt mycket tid för oss på Risenta”

I snart åttio år har Risenta försett svenskarna med hälsosamma matvaror i form av fröer och andra hälsosamma torrvaror. Råvarorna köps in från hela världen och blandas och paketeras i Rotebro utanför Stockholm.

– För oss är det extremt viktigt att ha en gemensam kanal för alla transporter. Med Fraktus plattform bokar vi samtliga biltransporter från Europa vilket sparar enormt mycket tid för oss, säger Magnus Lindgren, logistikansvarig på Risenta.


När Uno Grindby drog igång familjeföretaget Risenta på 40-talet var utbudet av hälsokost i Sverige begränsat. Uno reste själv runt i världen för att hitta de bästa råvarorna och ordna transport hem till Sverige. Sedan 2015 ingår Risenta i den finska livsmedelskoncernen Paulig tillsammans med andra varumärken som till exempel Santa Maria.
– Vi jobbar på daglig basis med leveranser från hela världen, utom Australien. Risenta har cirka fyrtio anställda och omfattande import så vår utmaning var att optimera frakterna utifrån våra begränsade resurser, berättar Magnus Lindgren, logistikansvarig på Risenta.

Att ta in en extern samarbetspartner visade sig bli en lyckad lösning som passade företaget perfekt.
– Om vi själva hade köpt den bästa leverantören för varje linje hade vi haft otroligt många kontaktytor. Nu har vi samlat allt med Fraktus. Det sparar tid. Dessutom har det visat sig att det är prisvärt eftersom Fraktus är en betydligt större fraktköpare än Risenta så de får bra priser.

Risenta har nu haft lösningen i ungefär fem år. Magnus berättar att de i princip har daglig kontakt med Fraktus som med tiden lärt känna deras företag på djupet.
– Jag värdesätter att alla på Fraktus känner till Risenta. När jag ringer vet jag att den jag pratar med känner till hur vårt företag fungerar och vad vi behöver.

Sedan 2011 har Risenta fördubblat sin omsättning – mycket tack vare sin långa erfarenhet och känsla för vad folk efterfrågar inom hälsokost. När trenden svängde mot mer bönor och fröer var Risenta inte sena med att erbjuda nya produkter som bönpasta, granola och chiafrö.
– Idag är vi uppe i ungefär sju sändningar i veckan i snitt beroende på period. Då är det viktigt att allt flyter på. Det kan röra sig om allt från en full bil från Tyskland till två pallar från Holland som lastas om på vägen. Bra leveransaviseringar är något vi alltid uppskattar och efterfrågar.

Risenta sköter sina egna bokningar med hjälp av Fraktus bokningsportal som Magnus beskriver som enkel och smidig att använda. Fraktus sköter numera allt det administrativa kring frakterna.
– Det här sparar otroligt mycket tid för oss på Risenta. Vi skulle helt enkelt inte mäkta med att köpa frakter på respektive linje, avslutar Magnus.

Vad bör man tänka på gällande försäkring av gods?

Ersättning för skadat eller försvunnet gods regleras av branschen.
● Om orsaken är att transportbolaget har gjort fel har man rätt till ersättning utan att ha tilläggsförsäkring.
● Ersättningen är viktbaserad och kan aldrig överstiga godsvärdet. Med godsvärde menas ofta inköpsvärdet och inte försäljningsvärdet. Det innebär att ersättningen för lätt men värdefullt gods är mycket lägre än vad godset egentligen är värt.

Med transportbolagens egna tilläggsförsäkringar kan vi hjälpa till att försäkra varje sändning var för sig. Vi har även egna försäkringar där ersättningen för varan istället är det faktiska värdet om något skulle hända under transporten. Med våra försäkringar kan man försäkra en sändning, ett helt fraktflöde eller alla företagets sändningar.

Glöm inte att emballaget alltid påverkar hur en skada bedöms, tänk därför alltid på hur varan skyddas.

Kontakta oss vid eventuella frågor!

Transportalternativ, vilka finns och vad ska man välja?

Transportalternativ, vilka finns och vad ska man välja?

Att sikta mot nöjda slutkunder och en minimal risk för avvikelse brukar vara ett bra recept när man ska välja transportalternativ. Kunderna har olika behov, prioriteringar och budget – och frakten bör anpassas därefter. Med våra ramavtal får kunderna tillgång till många bra lösningar utan att betala för mycket, samtidigt som kvaliteten behålls. Många transporter samlastas med annat gods, detta för att kunna erbjuda så bra fraktpriser som möjligt till både företagen och slutkunderna. Har ni viktiga transporter ska ni använda transportalternativ med låg risk för problem.

Vi samarbetar med många olika aktörer då inget transportbolag kan vara bäst på allt, det ger oss tillgång till fler och mer nischade alternativ. Vi arbetar med transportbolag som är duktiga och seriösa och vi presenterar priser på ett sätt som gör det enkelt att förstå vad det kommer att kosta i slutändan. Det gör valet enklare för våra kunder och vår expertis finns alltid tillgänglig när den behövs.

Farligt gods, vad innebär det?

Farligt gods, vad innebär det?

Det gäller att veta vad man gör när man transporterar farligt gods då det kan innebära en stor fara för omgivningen om det missköts. Vi tycker det är viktigt att det görs på rätt sätt och att folk vet vad farligt gods innebär.

Farligt gods är ett samlingsord för allt gods som kan skada personer, annat gods eller miljön. Hårspray, parfym och allt som innehåller litiumbatterier är vardagliga saker som många kanske inte tänker på att det klassas som farligt gods.

Det är alltid avsändaren som har ansvar för att det farliga godset transporteras korrekt. Det innebär att det deklareras på rätt sätt samt att emballage, märkning och dokumentation uppfyller alla krav som finns enligt lagen. Godset ska även klassificeras efter hur farliga fysiska och kemiska egenskaper det besitter.

Det finns nio olika huvudklasser av farligt gods och några underklasser. Klassificeringen reglerar hur man måste gå till väga före och under transport.

 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Vill du läsa mer om hur man hanterar farligt gods kan du gå in på www.msb.se

“Tack vare Fraktus kan vi vara pionjärer inom e-handel”

“Tack vare Fraktus kan vi vara pionjärer inom e-handel”

Två Johan, bröderna Nyström och en Anders grundade 2004 Johan & Nyström med en stark vision om att göra kaffevärlden bättre. Företaget rostar idag över 700 ton kaffe och värnar då som nu om hållbarhet och kvalitet från planta till kopp. Nu dubblar de tillverkningen och tar dessutom steget in i e-handeln.

– För oss är det ett otroligt enkelt och självklart val att sköta våra frakter genom Fraktus. Vi vill vara pionjärer och med Fraktus kan vi vara det även inom e-handel, säger Oskar Garberg, e-handelsansvarig på Johan & Nyström.

Redan från början visste grundarna av Johan & Nyström att de ville göra saker och ting bättre. De ville tillverka kaffe som var av riktigt god kvalitet och de ville skapa ett företag som fungerade på bästa sätt. Så när de inledde ett samarbete med Fraktus för fem år sedan kändes det helt rätt, berättar Lars Lundqvist, logistikansvarig på Johan & Nyström:
– Vi är specialister på kaffe medan Fraktus är experter på frakter. Med den här lösningen har vi kunnat fokusera på det vi gör bäst och fortsatt att göra framsteg.

Idag ägs Johan & Nyström av världens största kaffeorganisation och omsätter 150 miljoner om året. Lars menar att Fraktus har underlättat expansionen på flera plan. På lagret sköts nu alla fraktbokningar via Fraktus portal. Det är så användarvänligt att alla anställda kan använda det och mallarna är skräddarsydda för företagets behov. Till skillnad från innan har de nu endast ett bolag de behöver kommunicera med.
– Att hålla på med spårning av gods och reklamationer är tidskrävande och jobbigt. Transportbolagen har dessutom ofta långa telefonköer. Idag ringer jag bara till Fraktus som svarar direkt och de löser det. Vi upplevde en väsentlig skillnad och jag skulle aldrig vilja byta tillbaka som det var förut, säger Lars.

Johan & Nyström rostar sitt eget kaffe i Stockholm och säljer det till caféer och återförsäljare över hela Sverige och utomlands. De har fem kombinerade konceptbutiker och caféer i Stockholm och Helsingfors och även en téavdelning inom företaget. Tillverkningen har legat på 700 ton kaffe om året och i augusti kommer den volymen att öka till det dubbla. I dagarna har man precis flyttat sin verksamhet från Tullinge till nybyggda lokaler på 3 500 kvm i Länna.
– Vi har gått från cirka 350 pallplatser i lagret till 900. I höst kommer det dra igång en stor upphandling och vi kommer att skeppa till alla nordiska länder. Fraktus hjälper oss att hitta den bästa lösningen i denna satsning vilket är till stor hjälp för oss, berättar Lars.

Oskar Garberg som är ansvarig för den nya e-handelsatsningen håller med om att Fraktus är mer än en fraktleverantör:
– E-handel är på något sätt nytt för alla och det är en fascinerande bransch att ge sig in i. Vi har fått utmärkt support och handledning av Fraktus. De är proaktiva och arbetar ständigt med kommande lösningar som kommer bli ännu bättre. Samarbetet med Fraktus känns bra, öppet och spännande och vi utvecklas tillsammans, berättar Oskar.

Både Lars och Oskar framhåller flexibiliteten som en styrka. Uppstår behov av nya fraktsätt i framtiden är det enkelt att koppla på dem. I dagarna integrerar Johan & Nyström sitt nya lagerhanteringssystem med Fraktus fraktportal. Det innebär att de slipper manuellt arbete med att skriva in information flera gånger och det minskar risken för fel. Kundinformation kommer istället att tas direkt från ordern till etikettutskrivning och transportbokning.
– Jag kan varmt rekommendera Fraktus. De är duktiga och har hjälpt oss enormt mycket, avslutar Oskar.

Kontakta oss eller fyll i formuläret för offert!

1Vad?
2Var?
3Vem?

Bli kund och börja boka frakt. Fyll i formuläret eller ring 08-515 143 10 så hjälper vi dig! Vi tar fram bra transportalternativ som du själv bokar enkelt och tryggt med ramavtal.Nästa ›

‹ FöregåendeNästa ›